ศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

วันที่ 10 สิงหาคม 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยทีมบริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานและเจรจาโอกาสในการดำเนินความร่วมมือด้านวิชาการ เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาโอกาสในการดำเนินงาน การฝึกอบรม และการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในอนาคต ในการนี้ นายปัญญา วรเพชรายุทธ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมบุคลากร ให้การต้อนรับ เจรจาความร่วมมือ และนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

ศึกษาดูงาน1
ศึกษาดูงาน2
ศึกษาดูงาน3
ศึกษาดูงาน4
ศึกษาดูงาน5
ศึกษาดูงาน6
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10