พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

วันที่ 11 สิงหาคม 2565

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ในการนี้รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดี ประธานในพิธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล กล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรชัยมงคล โดยมีทีมบริหาร หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดทำโดย  ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

พิธีถวายพระพรชัยมงคล1
พิธีถวายพระพรชัยมงคล2
พิธีถวายพระพรชัยมงคล3
พิธีถวายพระพรชัยมงคล4
พิธีถวายพระพรชัยมงคล5
พิธีถวายพระพรชัยมงคล6
พิธีถวายพระพรชัยมงคล7
พิธีถวายพระพรชัยมงคล8
พิธีถวายพระพรชัยมงคล9
พิธีถวายพระพรชัยมงคล10
พิธีถวายพระพรชัยมงคล11
พิธีถวายพระพรชัยมงคล12
พิธีถวายพระพรชัยมงคล13
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10