วางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เนื่องใน “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ”

วันที่ 18 สิงหาคม 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงรัตน์ อินทร รองคณบดีฝ่ายวิจัย พร้อมด้วย นางสาววิไล กลัดพรหม เลขานุการคณะ และนางสาวอุไรวรรณ ภู่สันติสัมพันธ์ หัวหน้างานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เนื่องใน “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนพระราม 6 กรุงเทพมหานคร

จัดทำโดย ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ1
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ2
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ3
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10