"พิธีไหว้ครู ราชพฤกษ์พิไล ร้อยดวงใจบูชาครู" ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 18 สิงหาคม 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานใน "พิธีไหว้ครู ราชพฤกษ์พิไล ร้อยดวงใจบูชาครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมพิธีฯ ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมการแสดงดนตรีไทย การประกวดกลอนสุภาพ การประกวดพานไหว้ครู หัวข้อ “ความคิดสร้างสรรค์และสวยงาม” ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetingsจัดทำโดย  ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

พิธีไหว้ครู1
พิธีไหว้ครู2
พิธีไหว้ครู3
พิธีไหว้ครู4
พิธีไหว้ครู5
พิธีไหว้ครู6
พิธีไหว้ครู7
พิธีไหว้ครู8
พิธีไหว้ครู9
พิธีไหว้ครู10
พิธีไหว้ครู11
พิธีไหว้ครู12
พิธีไหว้ครู13
พิธีไหว้ครู14
พิธีไหว้ครู15
พิธีไหว้ครู16
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10