เข้าร่วมกิจกรรม “งานส้มโอของดีสูงเนิน ประจำปี 2565”

วันที่ 19 สิงหาคม 2565

ผู้ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) กับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ได้เข้าร่วมกิจกรรม “งานส้มโอ ของดีสูงเนิน ประจำปี 2565” โดยนำผักจากสวนผักที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่มีการออกแบบโลโก้ให้ใหม่ นำมาทดลองขายในงาน เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่ชุมชน ณ ที่ว่าการอำเภอสูงเนิน

จัดทำโดย ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

เข้าร่วมกิจกรรม1
เข้าร่วมกิจกรรม2
เข้าร่วมกิจกรรม3
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10