การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยประทานฯ

วันที่ 20 สิงหาคม 2565

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิราชพฤกษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และสมาคมศิษย์เก่าสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยประทานฯ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เนียมหอม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานฯ

ซึ่งการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลฯ ดังกล่าว ได้มีทีมกิตติมศักดิ์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน บุคลากรและเครือข่ายของคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและร่วมส่งเสริมการออกกำลังกาย ณ บลูโอริธึม แอนด์ โบว์ล ศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามสแควร์ กรุงเทพมหานคร

จัดทำโดย  ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

โบว์ลิ่งการกุศล1
โบว์ลิ่งการกุศล2
โบว์ลิ่งการกุศล3
โบว์ลิ่งการกุศล4
โบว์ลิ่งการกุศล5
โบว์ลิ่งการกุศล6
โบว์ลิ่งการกุศล7
โบว์ลิ่งการกุศล8
โบว์ลิ่งการกุศล9
โบว์ลิ่งการกุศล10
โบว์ลิ่งการกุศล11
โบว์ลิ่งการกุศล12
โบว์ลิ่งการกุศล13
โบว์ลิ่งการกุศล14
โบว์ลิ่งการกุศล15
โบว์ลิ่งการกุศล16
โบว์ลิ่งการกุศล17
โบว์ลิ่งการกุศล18
300369022 5374130116014002 7772790887237781920 n
300337715 5374130419347305 4505291763985269466 n
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10