U2T for BCG ลงพื้นที่เพื่อนำเสนอบรรจุภัณฑ์ ต้นแบบให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่เขตราชเทวี

วันที่ 23 สิงหาคม 2565

ทีมผู้ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) กับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ลงพื้นที่ร้าน coffee color เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน หลังจากที่มีการติดต่อประสานเชฟจาก Chefcookingbydaiki ให้มาร่วมพัฒนาสูตรน้ำสลัดเทาซันไอส์แลนด์สำหรับทำแซนวิช โดยเชฟได้แนะนำสูตรและเทคนิคการทำ ส่วนผสม วิธีการการใช้เครื่องมือ อีกทั้งได้ลองทำเมนูอื่น ๆ ที่เข้ากับน้ำสลัดให้ได้ลองชิม ซึ่งเป็นสูตรที่พัฒนาขึ้นโดยคำนึงถึงสุขภาพของผู้บริโภค ไขมันน้อย ดีต่อสุขภาพ รับประทานง่าย และสามารถไปต่อยอดในเมนูอื่นได้ด้วย

จัดทำโดย ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

U2T for BCG 1
U2T for BCG 2
U2T for BCG 3
U2T for BCG 4
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10