กิจกรรม“ดูสบายใจ...แถมได้บุญ”

วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2565

มูลนิธิสมจิตต์ สุพรรณทัสน์ จัดกิจกรรม “ดูสบายใจ...แถมได้บุญ” โดยโหราศาสตร์มืออาชีพ เพื่อจัดหารายได้สมทบทุนบริจาคในพิธีทอดผ้าป่ามูลนิธิสมจิตต์ สุพรรณทัสน์ (ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 27 สิงหาคม 2565) เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษา นิสิต นักศึกษา สาขาสาธารณสุขและวิชาชีพสุขศึกษา ทั้งนี้มีผู้สนใจร่วมบริจาคและเข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดทำโดย ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

กิจกรรม1
กิจกรรม2
กิจกรรม3
กิจกรรม4
กิจกรรม5
กิจกรรม6
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10