พิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิฯระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท นิเคโอะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

วันที่ 24 สิงหาคม 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ คุณวรพงศ์ ช้างรู้กิจ กรรมการบริษัท นิเคโอะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมลงนามในพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ “ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผสมโปรตีนจากกากถั่วดาวอินคาเสริมพรีไบโอติกและโอเมก้า 3” ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท นิเคโอะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามเป็นพยาน ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล “ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผสมโปรตีนจากกากถั่วดาวอินคาเสริมพรีไบโอติกและโอเมก้า 3” เป็นผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า อาจารย์ประจำภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ และทีมวิจัย ที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยโดยถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตมาเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และสามารถต่อยอดนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ต่อไปในอนาคต

จัดทำโดย ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

พิธีลงนาม1
พิธีลงนาม2
พิธีลงนาม3
พิธีลงนาม4
พิธีลงนาม5
พิธีลงนาม6
พิธีลงนาม7
พิธีลงนาม8
พิธีลงนาม9
พิธีลงนาม10
พิธีลงนาม11
พิธีลงนาม12
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10