U2T for BCG ลงพื้นที่เพื่อนำเสนอบรรจุภัณฑ์ ต้นแบบให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่เขตพญาไท

วันที่ 27 สิงหาคม 2565

ทีมผู้ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) กับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พญาไท กรุงเทพฯ ลงพื้นที่ ร้านถุงเงินซักรีด เพื่อร่วมเเพ็คบรรจุภัณฑ์พร้อมทำกล่องและปั๊มตราโลโก้ของร้านลงบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกเพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า ดึงดูดให้น่าสนใจ และช่วยเพิ่มยอดขายมากขึ้น โดยตรงกับ concept ลดโลกร้อนรักสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย  ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

U2T for BCG1
U2T for BCG2
U2T for BCG3
U2T for BCG4
U2T for BCG5
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10