ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ ผู้แทนพระองค์ เนื่องในวันมหิดล

วันที่ 29 สิงหาคม 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทีมผู้แทนคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ให้การต้อนรับ พลตรี มิตรอนันต์ จิตต์โสภา ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กองพระราชพิธี และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จฯ แทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ มาทรงวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  เนื่องในวันมหิดล ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดทำโดย ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

ประชุมเตรียมการรับเสด็จ1
ประชุมเตรียมการรับเสด็จ2
ประชุมเตรียมการรับเสด็จ3
ประชุมเตรียมการรับเสด็จ4
ประชุมเตรียมการรับเสด็จ5
ประชุมเตรียมการรับเสด็จ6
ประชุมเตรียมการรับเสด็จ7
ประชุมเตรียมการรับเสด็จ8
ประชุมเตรียมการรับเสด็จ9
ประชุมเตรียมการรับเสด็จ10
ประชุมเตรียมการรับเสด็จ11
ประชุมเตรียมการรับเสด็จ12
ประชุมเตรียมการรับเสด็จ13
ประชุมเตรียมการรับเสด็จ14
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10