U2T for BCG ลงพื้นที่เพื่อนำเสนอบรรจุภัณฑ์ ต้นแบบให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่เขตสามเสนใน

วันที่ 29 สิงหาคม 2565

ผู้ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) กับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่สามเสนใน กรุงเทพฯ ลงพื้นที่ร้านข้าวแกงคุณนัท เพื่อติดตามการดำเนินงานหลังจากที่ได้ร่วมปรับปรุงรถเข็นให้มีความแข็งแรง มีความสะอาด ถูกสุขอนามัยมากขึ้น พร้อมจัดทำที่ครอบอาหารป้องกันฝุ่น เบื้องต้นได้รับการตอบรับจากลูกค้าที่ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น

จัดทำโดย  ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

BCG1
BCG2
BCG3
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10