กทม.ผนึกกําลัง วช. และภาคีเครือข่ายรับมือ PM2.5 ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเสวนาวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยเชิงรุกด้าน Secondary PM2.5 และเตรียมพร้อม รับมือ PM2.5 ด้วยวิจัยและนวัตกรรม” แก้ปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านมลพิษทางอากาศ นักวิชาการ ผู้สนใจ และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง งานเสวนาวิชาการ “เตรียมพร้อม รับมือ PM2.5 ด้วยวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา ผนึกกําลัง ร่วมเสนอความเห็นทางวิชาการ และนําเสนอผลสําเร็จจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมในส่วนที่สามารถสนับสนุนการดําเนินการเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ปี 2566 ภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพื้นที่ (ช่วงวิกฤต) และใช้สําหรับเป็นแผนเผชิญเหตุ รวมถึงมาตรการตอบโต้สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 หากปริมาณเพิ่มสูงขึ้นในทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยง โดยร่วมกันระดมความคิดเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ที่เหมาะสมกับบริบทของกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมในทุกมิติ

จัดทำโดย ดร.กัญณัฏฐ์ เทพสุด

กทม.ผนึกกําลัง วช
313421273 620362609904487 3486696687630373749 n
313436427 620362663237815 3635294692668097345 n
312186446 620362686571146 686405756839719578 n
312158440 620362719904476 8815093237432962797 n
313868097 620362799904468 3633566037633345101 n
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10