ร่วมหารือด้านการพัฒนากรอบความร่วมมือการพัฒนางานวิจัย การศึกษาและแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เดินทางไปร่วมหารือด้านการพัฒนากรอบความร่วมมือการพัฒนางานวิจัย การศึกษาและแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการและควบคุมมลพิษและการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพกับ Professor Dr.Akira Kondo Director of Graduate School of Engineering ที่ Osaka University ประเทศญี่ปุ่น โดยมีแผนการขยายความร่วมมือในรูปแบบ multi-collaboration กับสถาบันในทวีปอเมริกาใต้ ผ่านการสนับสนุนจาก Japan International Cooperation Agency ระหว่างวันที่ 9-16 พฤศจิกายน 2565 ณ ประเทศญี่ปุ่น

จัดทำโดย ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

ร่วมหารือด้านการพัฒนา1
ร่วมหารือด้านการพัฒนา2
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10