ร่วมต้อนรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมต้อนรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 23 และ รุ่นที่ 24 ในปี ค.ศ. 2021 – 2022 ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าศึกษาดูงานโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขฯ จำนวน 49 คน จาก 11 หลักสูตร โดยมีหลักสูตรสาธารณสุข จำนวน 7 คน เข้าร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565

ขอบคุณภาพข่าว :คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล

จัดทำโดย ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

ร่วมต้อนรับ1
ร่วมต้อนรับ2
ร่วมต้อนรับ3
ร่วมต้อนรับ4
ร่วมต้อนรับ5
ร่วมต้อนรับ6
ร่วมต้อนรับ7
ร่วมต้อนรับ8
ร่วมต้อนรับ9
ร่วมต้อนรับ10
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10