นำบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ วัดมะกอก

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา ศิริ หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.จิราลักษณ์ นนทารักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาระบาดวิทยา และบุคลากรจากงานวิเทศสัมพันธ์ นำบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 23 และ รุ่นที่ 24 ในปี ค.ศ. 2021 – 2022 ศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการดูแลสุขภาพชุมชนช่วงการแพร่ระบาดโรคโควิด 2019 (ที่ผ่านมา) ในพื้นที่ชุมชน ณ วัดมะกอก กรุงเทพฯ จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมสวนสิรีรุกขชาติ ซึ่งเป็นสวนสาธารณะและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางด้านพฤกษศาสตร์และสมุนไพร ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

จัดทำโดย ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน1
ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน2
ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน3
ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน4
ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน5
ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน6
ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน7
ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน8
ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน9
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10