อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความเครียดและดูแลสุขภาพใจตนเองสำหรับผู้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือนักศึกษา”

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดี เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความเครียดและดูแลสุขภาพใจตนเอง สำหรับผู้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือนักศึกษา” วิทยากรโดย คุณแกมแก้ว โบษกรนัฏ นักจิตวิทยา และคุณนันทนัช เตชะอาภรณ์กุล นักจิตวิทยา จากกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีคณาจารย์ และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องในการดูแลนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังแนวทาง วิธีการของการจัดการความเครียดและการดูแลสุขภาพใจตนเอง และการฝึกปฏิบัติการด้วยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความเครียด พร้อมฝึกเทคนิค การหายใจ การเกร็งคลายกล้ามเนื้อ และการจินตนาการเพื่อผ่อนคลายความเครียด สำหรับผู้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือนักศึกษา ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดทำโดย ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด 

อบรมเชิงปฏิบัติการ1
อบรมเชิงปฏิบัติการ2
อบรมเชิงปฏิบัติการ3
อบรมเชิงปฏิบัติการ4
อบรมเชิงปฏิบัติการ5
อบรมเชิงปฏิบัติการ6
อบรมเชิงปฏิบัติการ7
อบรมเชิงปฏิบัติการ8
อบรมเชิงปฏิบัติการ9
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10