พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ รัชกาลที่ 6

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

คุณอุไรวรรณ ภู่สันติสัมพันธ์ หัวหน้างานบริหารทั่วไป และคุณมาสวไลย ขำแนวนาค รักษาการหัวหน้างานแผนและพัฒนาองค์กร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระราชกรณียกิจที่เป็นคุณประโยชน์กับประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชวังพญาไท

จัดทำโดย ดร.กัญณัฏฐ์ เทพสุด

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ1
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ2
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10