พิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ“การสร้างสุขภาวะจาก ภายในสู่ภายนอก”

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การสร้างสุขภาวะจากภายในสู่ภายนอก” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ลีรา กิตติกูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพบุคลากร กล่าวรายงาน ภายในโครงการมีบุคลากรให้ความสนใจร่วมการฝึกปฏิบัติการ “รู้เท่าทันมะเร็งเต้านม” วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ แก้วปาน อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข และคุณทิวาพร วิถี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศบส.5 และฝึกปฏิบัติการ “เทคนิคการแต่งหน้าเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ” โดย ทีมงานจากเวชสำอางค์ แบรนด์ Aqua ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดทำโดย ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

พิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ1
พิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ2
พิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ3
พิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ4
พิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ5
พิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ6
พิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ7
พิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ8
พิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ9
พิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ10
พิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ11
พิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ12
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10