ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ ๙


วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คุณวิไล กลัดพรหม เลขานุการคณะ พร้อมด้วยบุคลากรคณะ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน ๓๐ รูป อุทิศกุศลถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

_DSC0491.JPG
12/2/2022 9:37:15 AM
Size (KB)  :  1,551 KB
_DSC0485.JPG
12/2/2022 9:36:18 AM
Size (KB)  :  1,986 KB
_DSC0487.JPG
12/2/2022 9:36:28 AM
Size (KB)  :  2,753 KB
_DSC0508.JPG
12/2/2022 9:38:40 AM
Size (KB)  :  2,941 KB
_DSC0494.JPG
12/2/2022 9:37:29 AM
Size (KB)  :  2,428 KB
_DSC0498.JPG
12/2/2022 9:37:48 AM
Size (KB)  :  2,727 KB
_DSC0501.JPG
12/2/2022 9:37:56 AM
Size (KB)  :  2,626 KB
Pages:     1