โครงการ FIN-D HAPPY LIFE (ส่งเสริมทักษะทางการเงินสำหรับคนวัยทำงาน)

 

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 ศาตราจารย์ ดร.ลีรา กิตติกูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพบุคลากร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดโครงการ FIN-D HAPPY LIFE (ส่งเสริมทักษะทางการเงินสำหรับคนวัยทำงาน) ที่มีการบรรยายในหัวข้อ “การส่งเสริมทักษะทางการเงินและการลงทุนสำหรับคนวัยทำงาน” กลุ่มทั่วไป (AWARENESSS) วิทยากรโดย คุณจันทร์ฉาย จันทร์เจ้าฉาย ผู้อำนวยการ Wealth Learning & Development ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) โดยมีคณาจารย์ และบุคลากรให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังเพื่อเสริมสร้างทักษะทางการเงิน แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดการวางแผนทางการเงินและการลงทุนส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านทางระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings

 

319988865_842608827030208_3268843218838286056_n.jpg
12/14/2022 3:38:44 PM
Size (KB)  :  81 KB
317373434_6011664095552661_1156481874062733175_n.jpg
12/14/2022 3:38:58 PM
Size (KB)  :  165 KB
317803673_1153193431974795_7187156281279087754_n.jpg
12/14/2022 3:38:56 PM
Size (KB)  :  183 KB
318660156_1520205765155366_3887294710440310780_n.jpg
12/14/2022 3:38:46 PM
Size (KB)  :  124 KB
318684219_470059668577197_7274030732402440070_n.jpg
12/14/2022 3:38:49 PM
Size (KB)  :  93 KB
319198311_819246015833812_1154458991876022968_n.jpg
12/14/2022 3:38:51 PM
Size (KB)  :  141 KB
319757806_450498427283102_2308195610455525861_n.jpg
12/14/2022 3:39:00 PM
Size (KB)  :  127 KB
319918622_821161902287686_963825502344886096_n.jpg
12/14/2022 3:38:53 PM
Size (KB)  :  181 KB
Pages:     1