พิธีถวายพระพรชัยมงคล สวดมนต์บท “โพชฌังคปริตร” และตั้งจิตอธิษฐานถวาย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

 

 

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดี พร้อมทีมบริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สวดมนต์บท “โพชฌังคปริตร” และตั้งจิตอธิษฐานถวาย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ด้วยความจงรักภักดี ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราช ตลอดจนพระบรมเดชานุภาพ แห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ได้โปรดดลบันดาล อภิบาลและประทานพรให้ใต้ฝ่าพระบาท ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

_MG_3737.JPG
12/20/2022 10:19:55 AM
Size (KB)  :  2,271 KB
_DSC0785.JPG
12/20/2022 7:47:52 AM
Size (KB)  :  11,769 KB
_DSC0787.JPG
12/20/2022 7:54:34 AM
Size (KB)  :  11,162 KB
_DSC0794.JPG
12/20/2022 10:00:12 AM
Size (KB)  :  3,451 KB
_DSC0795.JPG
12/20/2022 10:00:19 AM
Size (KB)  :  3,530 KB
_DSC0802.JPG
12/20/2022 10:00:41 AM
Size (KB)  :  3,391 KB
_DSC0807.JPG
12/20/2022 10:00:54 AM
Size (KB)  :  3,500 KB
_DSC0811.JPG
12/20/2022 10:01:25 AM
Size (KB)  :  3,486 KB
_DSC0812.JPG
12/20/2022 10:04:09 AM
Size (KB)  :  2,898 KB
_DSC0814.JPG
12/20/2022 10:04:18 AM
Size (KB)  :  3,461 KB
_DSC0817.JPG
12/20/2022 10:04:32 AM
Size (KB)  :  3,183 KB
_DSC0818.JPG
12/20/2022 10:04:49 AM
Size (KB)  :  3,987 KB
_DSC0819.JPG
12/20/2022 10:04:59 AM
Size (KB)  :  3,720 KB
_DSC0822.JPG
12/20/2022 10:05:19 AM
Size (KB)  :  3,489 KB
_DSC0826.JPG
12/20/2022 10:05:37 AM
Size (KB)  :  3,773 KB
_DSC0827.JPG
12/20/2022 10:09:08 AM
Size (KB)  :  3,412 KB
_DSC0829.JPG
12/20/2022 10:09:22 AM
Size (KB)  :  2,908 KB
_DSC0831.JPG
12/20/2022 10:09:44 AM
Size (KB)  :  3,142 KB
_DSC0832.JPG
12/20/2022 10:09:52 AM
Size (KB)  :  2,843 KB
_DSC0835.JPG
12/20/2022 8:03:44 AM
Size (KB)  :  10,868 KB
_DSC0838.JPG
12/20/2022 10:10:18 AM
Size (KB)  :  3,281 KB
_DSC0841.JPG
12/20/2022 10:10:46 AM
Size (KB)  :  3,580 KB
_DSC0844.JPG
12/20/2022 10:12:11 AM
Size (KB)  :  2,458 KB
_DSC0849.JPG
12/20/2022 10:12:22 AM
Size (KB)  :  3,521 KB
_DSC0851.JPG
12/20/2022 10:12:35 AM
Size (KB)  :  3,514 KB
_DSC0857.JPG
12/20/2022 8:12:08 AM
Size (KB)  :  10,474 KB
_DSC0858.JPG
12/20/2022 8:12:37 AM
Size (KB)  :  10,792 KB
_DSC0861.JPG
12/20/2022 8:13:20 AM
Size (KB)  :  10,279 KB
_DSC0864.JPG
12/20/2022 10:13:35 AM
Size (KB)  :  2,892 KB
_DSC0865.JPG
12/20/2022 8:14:11 AM
Size (KB)  :  10,776 KB
_DSC0866.JPG
12/20/2022 10:13:45 AM
Size (KB)  :  2,685 KB
_DSC0869.JPG
12/20/2022 10:14:02 AM
Size (KB)  :  2,029 KB
_DSC0872.JPG
12/20/2022 10:14:12 AM
Size (KB)  :  3,454 KB
_DSC0873.JPG
12/20/2022 10:14:21 AM
Size (KB)  :  2,653 KB
_DSC0875.JPG
12/20/2022 10:14:33 AM
Size (KB)  :  3,309 KB
_DSC0877.JPG
12/20/2022 10:14:42 AM
Size (KB)  :  3,408 KB
_DSC0882.JPG
12/20/2022 10:15:00 AM
Size (KB)  :  2,988 KB
_MG_3661.JPG
12/20/2022 10:15:15 AM
Size (KB)  :  3,334 KB
_MG_3666.JPG
12/20/2022 10:15:37 AM
Size (KB)  :  2,836 KB
_MG_3669.JPG
12/20/2022 8:57:00 AM
Size (KB)  :  7,962 KB
_MG_3676.JPG
12/20/2022 10:15:47 AM
Size (KB)  :  3,519 KB
_MG_3680.JPG
12/20/2022 10:16:01 AM
Size (KB)  :  2,655 KB
_MG_3682.JPG
12/20/2022 10:16:09 AM
Size (KB)  :  3,115 KB
_MG_3683.JPG
12/20/2022 8:58:44 AM
Size (KB)  :  6,573 KB
_MG_3684.JPG
12/20/2022 8:58:46 AM
Size (KB)  :  7,073 KB
_MG_3685.JPG
12/20/2022 10:16:26 AM
Size (KB)  :  3,020 KB
_MG_3687.JPG
12/20/2022 8:59:00 AM
Size (KB)  :  5,835 KB
_MG_3690.JPG
12/20/2022 10:16:52 AM
Size (KB)  :  2,369 KB
_MG_3691.JPG
12/20/2022 10:17:00 AM
Size (KB)  :  2,877 KB
_MG_3692.JPG
12/20/2022 8:59:12 AM
Size (KB)  :  5,832 KB
_MG_3693.JPG
12/20/2022 8:59:14 AM
Size (KB)  :  6,898 KB
_MG_3694.JPG
12/20/2022 8:59:18 AM
Size (KB)  :  6,651 KB
_MG_3695.JPG
12/20/2022 8:59:20 AM
Size (KB)  :  7,438 KB
_MG_3696.JPG
12/20/2022 8:59:30 AM
Size (KB)  :  6,161 KB
_MG_3699.JPG
12/20/2022 8:59:44 AM
Size (KB)  :  5,914 KB
_MG_3701.JPG
12/20/2022 10:17:41 AM
Size (KB)  :  2,829 KB
_MG_3702.JPG
12/20/2022 10:17:49 AM
Size (KB)  :  3,043 KB
_MG_3703.JPG
12/20/2022 10:17:57 AM
Size (KB)  :  3,677 KB
_MG_3704.JPG
12/20/2022 10:18:05 AM
Size (KB)  :  2,897 KB
_MG_3705.JPG
12/20/2022 10:18:13 AM
Size (KB)  :  2,972 KB
_MG_3706.JPG
12/20/2022 9:00:16 AM
Size (KB)  :  5,933 KB
_MG_3710.JPG
12/20/2022 9:00:36 AM
Size (KB)  :  6,837 KB
_MG_3713.JPG
12/20/2022 9:00:52 AM
Size (KB)  :  6,124 KB
_MG_3718.JPG
12/20/2022 9:01:22 AM
Size (KB)  :  5,957 KB
_MG_3725.JPG
12/20/2022 10:18:48 AM
Size (KB)  :  2,443 KB
_MG_3740.JPG
12/20/2022 10:20:06 AM
Size (KB)  :  3,113 KB
_MG_3744.JPG
12/20/2022 10:20:15 AM
Size (KB)  :  3,158 KB
_MG_3752.JPG
12/20/2022 10:20:27 AM
Size (KB)  :  2,714 KB
_MG_3765.JPG
12/20/2022 10:21:23 AM
Size (KB)  :  2,379 KB
_MG_3769.JPG
12/20/2022 10:21:45 AM
Size (KB)  :  2,549 KB
_MG_3770.JPG
12/20/2022 10:21:56 AM
Size (KB)  :  2,988 KB
_MG_3774.JPG
12/20/2022 10:22:06 AM
Size (KB)  :  3,067 KB
_MG_3789.JPG
12/20/2022 10:22:43 AM
Size (KB)  :  2,780 KB
_MG_3802.JPG
12/20/2022 10:22:58 AM
Size (KB)  :  2,966 KB
_MG_3881.JPG
12/20/2022 10:23:37 AM
Size (KB)  :  2,392 KB
Pages:     1