อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมของบุคลากรสายวิชาการ” เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งศาสตราจารย์ ครั้งที่ 2

 

 

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร.ลีรา กิตติกูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพบุคลากร และคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอตำแหน่งทางวิชาการ ร่วมเป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมของบุคลากรสายวิชาการ” เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งศาสตราจารย์ ครั้งที่ 2 โดยมีการฝึกปฏิบัติในการเตรียม ก.พ.อ.03 ปรับปรุงและผลงานทางวิชาการ โดยมีคณาจารย์สายวิชาการให้ความสนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ พร้อมเทคนิคการจัดทำผลงานวิชาการ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

_MG_3895.JPG
12/20/2022 2:25:18 PM
Size (KB)  :  1,269 KB
_MG_3893.JPG
12/20/2022 2:03:00 PM
Size (KB)  :  7,701 KB
_MG_3894.JPG
12/20/2022 2:21:31 PM
Size (KB)  :  547 KB
_MG_3896.JPG
12/20/2022 2:09:28 PM
Size (KB)  :  6,854 KB
_MG_3898.JPG
12/20/2022 2:22:16 PM
Size (KB)  :  2,135 KB
_MG_3901.JPG
12/20/2022 2:22:56 PM
Size (KB)  :  1,934 KB
_MG_3904.JPG
12/20/2022 2:23:27 PM
Size (KB)  :  2,422 KB
_MG_3906.JPG
12/20/2022 2:23:42 PM
Size (KB)  :  2,205 KB
_MG_3908.JPG
12/20/2022 2:23:42 PM
Size (KB)  :  8,160 KB
_MG_3910.JPG
12/20/2022 2:24:11 PM
Size (KB)  :  2,157 KB
_MG_3913.JPG
12/20/2022 2:24:35 PM
Size (KB)  :  2,839 KB
_MG_3915.JPG
12/20/2022 2:28:00 PM
Size (KB)  :  6,495 KB
Pages:     1