อบรมในหลักสูตร “การสร้างเสริมสุขภาพครบวงจรสำหรับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม (Wellness for Industry)”

 

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดี พร้อมด้วยทีมบริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร “การสร้างเสริมสุขภาพครบวงจรสำหรับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม (Wellness for Industry)” คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ไปศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมของแรงงานและโรงงานอุตสาหกรรม และการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน ณ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย (จำกัด) และ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 

 

320523284_3301934320080587_6451667584865253250_n.jpg
1/12/2023 1:55:22 PM
Size (KB)  :  727 KB
319097060_541282434582619_681189068225495186_n.jpg
1/12/2023 1:55:42 PM
Size (KB)  :  234 KB
319100006_2706733322795340_1253853010669115028_n.jpg
1/12/2023 1:55:33 PM
Size (KB)  :  275 KB
319159356_1170183410281160_7024447277747060957_n.jpg
1/12/2023 1:55:06 PM
Size (KB)  :  336 KB
319287431_1838862776467758_7135002691950989421_n.jpg
1/12/2023 1:56:00 PM
Size (KB)  :  283 KB
319359325_1550032502183841_8289619371946761312_n.jpg
1/12/2023 1:54:18 PM
Size (KB)  :  450 KB
319673293_1209907259950238_465045057881572049_n.jpg
1/12/2023 1:54:26 PM
Size (KB)  :  329 KB
320070833_910264823672775_1020847302620854790_n.jpg
1/12/2023 1:55:55 PM
Size (KB)  :  314 KB
320227075_697115161934254_3755072565160647829_n.jpg
1/12/2023 1:55:38 PM
Size (KB)  :  279 KB
320418529_905517340440158_4812776489646217449_n.jpg
1/12/2023 1:54:39 PM
Size (KB)  :  337 KB
320447500_2030326550494722_2555158125957566482_n.jpg
1/12/2023 1:55:11 PM
Size (KB)  :  264 KB
320503145_896002948095223_8445228506673640644_n.jpg
1/12/2023 1:55:08 PM
Size (KB)  :  414 KB
320580246_704229201267585_7293929067524030435_n.jpg
1/12/2023 1:54:35 PM
Size (KB)  :  250 KB
320692127_898264488207756_5779554438944020432_n.jpg
1/12/2023 1:56:04 PM
Size (KB)  :  280 KB
320699458_478610331055509_4748883718093425347_n.jpg
1/12/2023 1:55:02 PM
Size (KB)  :  349 KB
320706456_490038839938695_2369103851896620340_n.jpg
1/12/2023 1:55:40 PM
Size (KB)  :  332 KB
320707486_465956679087130_189267747032186726_n.jpg
1/12/2023 1:53:56 PM
Size (KB)  :  414 KB
320745635_655490163029022_6559725119848931897_n.jpg
1/12/2023 1:55:00 PM
Size (KB)  :  370 KB
320758556_1111444562875034_7361775231639574846_n.jpg
1/12/2023 1:54:04 PM
Size (KB)  :  286 KB
320841426_878294890282206_8252274528568742591_n.jpg
1/12/2023 1:55:52 PM
Size (KB)  :  312 KB
320931269_565896538224317_6034937862092289994_n.jpg
1/12/2023 1:56:02 PM
Size (KB)  :  314 KB
320933653_1353790162093421_1945379307142493017_n.jpg
1/12/2023 1:55:30 PM
Size (KB)  :  310 KB
320976790_892976991718056_1458510626925807790_n.jpg
1/12/2023 1:54:02 PM
Size (KB)  :  257 KB
321093313_3495068900776731_2991626107028742168_n.jpg
1/12/2023 1:55:35 PM
Size (KB)  :  318 KB
321110544_688318782932124_9052206692324544145_n.jpg
1/12/2023 1:54:56 PM
Size (KB)  :  361 KB
321199112_3666629176897673_190347686843507429_n.jpg
1/12/2023 1:55:28 PM
Size (KB)  :  281 KB
321246768_1164518834170561_4252084694676375468_n.jpg
1/12/2023 1:55:25 PM
Size (KB)  :  244 KB
321334977_704573684385762_4613060811620626433_n.jpg
1/12/2023 1:53:58 PM
Size (KB)  :  356 KB
321425294_539552994742024_2230139018459006431_n.jpg
1/12/2023 1:54:50 PM
Size (KB)  :  326 KB
321445594_955817878730872_8211547696367152431_n.jpg
1/12/2023 1:54:15 PM
Size (KB)  :  335 KB
321548512_1028551555214212_4733205791633498242_n.jpg
1/12/2023 1:54:00 PM
Size (KB)  :  314 KB
321577106_712008856980244_5569265054135862109_n.jpg
1/12/2023 1:55:16 PM
Size (KB)  :  407 KB
321612254_821036122292209_8676162052450014171_n.jpg
1/12/2023 1:54:53 PM
Size (KB)  :  344 KB
321636634_718881693088988_6998303399036786248_n.jpg
1/12/2023 1:55:57 PM
Size (KB)  :  339 KB
321851746_551744876809630_2019237231633851768_n.jpg
1/12/2023 1:54:29 PM
Size (KB)  :  307 KB
Pages:     1