ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

 

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี ศรีใส ประธานสภาอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรคณะร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อความเป็นสิริมงคล ในการนี้ รองศาสตราจารย์ นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นประธานในพิธี โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมพิธี ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

 

_DSC0902.JPG
12/23/2022 9:47:42 AM
Size (KB)  :  1,815 KB
_DSC0884.JPG
12/23/2022 7:35:54 AM
Size (KB)  :  10,709 KB
_DSC0892.JPG
12/23/2022 9:38:47 AM
Size (KB)  :  2,542 KB
_DSC0897.JPG
12/23/2022 9:47:26 AM
Size (KB)  :  2,554 KB
_DSC0909.JPG
12/23/2022 9:40:33 AM
Size (KB)  :  2,738 KB
_DSC0917.JPG
12/23/2022 9:41:23 AM
Size (KB)  :  3,241 KB
_DSC0918.JPG
12/23/2022 9:41:47 AM
Size (KB)  :  3,284 KB
_DSC0920.JPG
12/23/2022 9:42:16 AM
Size (KB)  :  2,666 KB
_DSC0925.JPG
12/23/2022 9:42:31 AM
Size (KB)  :  3,291 KB
_DSC0930.JPG
12/23/2022 9:43:17 AM
Size (KB)  :  3,161 KB
_DSC0934.JPG
12/23/2022 9:43:38 AM
Size (KB)  :  3,146 KB
_DSC0937.JPG
12/23/2022 9:44:13 AM
Size (KB)  :  3,038 KB
_DSC0945.JPG
12/23/2022 9:44:31 AM
Size (KB)  :  3,028 KB
_DSC0948.JPG
12/23/2022 9:45:38 AM
Size (KB)  :  2,999 KB
_DSC0954.JPG
12/23/2022 9:44:50 AM
Size (KB)  :  3,180 KB
_DSC0958.JPG
12/23/2022 9:46:29 AM
Size (KB)  :  2,846 KB
Pages:     1