พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

 

 

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีสักการะศาลพระภูมิชัยมงคล พิธีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน และเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ในการนี้ ศาสตราจารย์คลินิก ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธี ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้น เป็นกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566 ผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings

 

 

 

 

 

DSC_0055.JPG
12/28/2022 8:43:40 AM
Size (KB)  :  6,001 KB
_DSC0007.JPG
12/28/2022 7:54:26 AM
Size (KB)  :  12,113 KB
_DSC0008.JPG
12/28/2022 7:54:48 AM
Size (KB)  :  11,246 KB
_DSC0011.JPG
12/28/2022 7:58:12 AM
Size (KB)  :  11,261 KB
_DSC0014.JPG
12/28/2022 7:59:36 AM
Size (KB)  :  11,435 KB
_DSC0020.JPG
12/28/2022 8:01:48 AM
Size (KB)  :  13,304 KB
_DSC0023.JPG
12/28/2022 8:02:42 AM
Size (KB)  :  12,325 KB
_DSC0028.JPG
12/28/2022 3:13:58 PM
Size (KB)  :  3,479 KB
_DSC0039.JPG
12/28/2022 8:05:00 AM
Size (KB)  :  12,837 KB
_DSC0041.JPG
12/28/2022 8:05:08 AM
Size (KB)  :  11,730 KB
_DSC0044.JPG
12/28/2022 8:05:24 AM
Size (KB)  :  14,223 KB
_DSC0051.JPG
12/28/2022 3:18:37 PM
Size (KB)  :  3,390 KB
_DSC0056.JPG
12/28/2022 8:10:28 AM
Size (KB)  :  11,574 KB
_DSC0059.JPG
12/28/2022 8:10:54 AM
Size (KB)  :  11,086 KB
_DSC0060.JPG
12/28/2022 8:11:34 AM
Size (KB)  :  11,205 KB
_DSC0065.JPG
12/28/2022 8:12:00 AM
Size (KB)  :  11,155 KB
_DSC0066.JPG
12/28/2022 8:12:24 AM
Size (KB)  :  11,952 KB
_DSC0074.JPG
12/28/2022 8:17:48 AM
Size (KB)  :  10,692 KB
_DSC0077.JPG
12/28/2022 8:18:00 AM
Size (KB)  :  11,364 KB
_DSC0085.JPG
12/28/2022 8:19:46 AM
Size (KB)  :  11,598 KB
_DSC0105.JPG
12/28/2022 8:26:38 AM
Size (KB)  :  12,199 KB
_DSC0149.JPG
12/28/2022 8:31:00 AM
Size (KB)  :  11,035 KB
_DSC0156.JPG
12/28/2022 8:34:22 AM
Size (KB)  :  10,619 KB
_DSC0161.JPG
12/28/2022 8:37:11 AM
Size (KB)  :  11,017 KB
_DSC0176.JPG
12/28/2022 8:57:20 AM
Size (KB)  :  11,449 KB
_DSC0189.JPG
12/28/2022 9:00:48 AM
Size (KB)  :  11,747 KB
_MG_4323.JPG
12/28/2022 8:40:56 AM
Size (KB)  :  7,768 KB
_MG_4328.JPG
12/28/2022 8:44:26 AM
Size (KB)  :  6,840 KB
_MG_4335.JPG
12/28/2022 8:45:10 AM
Size (KB)  :  7,232 KB
_MG_4342.JPG
12/28/2022 8:51:32 AM
Size (KB)  :  6,898 KB
_MG_4349.JPG
12/28/2022 8:56:00 AM
Size (KB)  :  7,125 KB
_MG_4361.JPG
12/28/2022 9:00:04 AM
Size (KB)  :  9,674 KB
_MG_4452.JPG
12/28/2022 9:15:20 AM
Size (KB)  :  6,625 KB
_MG_4453.JPG
12/28/2022 9:15:56 AM
Size (KB)  :  6,401 KB
_MG_4455.JPG
12/28/2022 9:16:32 AM
Size (KB)  :  5,848 KB
_MG_4468.JPG
12/28/2022 9:18:20 AM
Size (KB)  :  6,646 KB
_MG_4693.JPG
12/28/2022 12:19:20 PM
Size (KB)  :  7,868 KB
DSC_0008.JPG
12/28/2022 8:14:34 AM
Size (KB)  :  6,579 KB
DSC_0011.JPG
12/28/2022 8:16:04 AM
Size (KB)  :  7,443 KB
DSC_0014.JPG
12/28/2022 3:08:33 PM
Size (KB)  :  2,094 KB
DSC_0018.JPG
12/28/2022 8:24:40 AM
Size (KB)  :  7,106 KB
DSC_0021.JPG
12/28/2022 8:26:02 AM
Size (KB)  :  6,540 KB
DSC_0025.JPG
12/28/2022 8:27:28 AM
Size (KB)  :  6,687 KB
DSC_0032.JPG
12/28/2022 8:37:42 AM
Size (KB)  :  6,495 KB
DSC_0037.JPG
12/28/2022 8:39:06 AM
Size (KB)  :  5,977 KB
DSC_0042.JPG
12/28/2022 8:39:46 AM
Size (KB)  :  5,881 KB
DSC_0051.JPG
12/28/2022 8:41:12 AM
Size (KB)  :  6,474 KB
DSC_0056.JPG
12/28/2022 8:46:24 AM
Size (KB)  :  6,861 KB
DSC_0062.JPG
12/28/2022 8:50:18 AM
Size (KB)  :  6,945 KB
DSC_0064.JPG
12/28/2022 8:50:44 AM
Size (KB)  :  7,545 KB
DSC_0070.JPG
12/28/2022 8:52:12 AM
Size (KB)  :  7,654 KB
DSC_0072.JPG
12/28/2022 8:52:16 AM
Size (KB)  :  7,643 KB
DSC_0079.JPG
12/28/2022 3:06:06 PM
Size (KB)  :  2,823 KB
DSC_0080.JPG
12/28/2022 8:53:16 AM
Size (KB)  :  7,771 KB
DSC_0083.JPG
12/28/2022 8:53:36 AM
Size (KB)  :  7,540 KB
DSC_0084.JPG
12/28/2022 8:53:52 AM
Size (KB)  :  7,085 KB
DSC_0087.JPG
12/28/2022 8:53:58 AM
Size (KB)  :  7,455 KB
DSC_0090.JPG
12/28/2022 8:54:12 AM
Size (KB)  :  7,760 KB
DSC_0092.JPG
12/28/2022 8:54:16 AM
Size (KB)  :  6,919 KB
DSC_0100.JPG
12/28/2022 8:54:34 AM
Size (KB)  :  7,310 KB
DSC_0102.JPG
12/28/2022 8:55:06 AM
Size (KB)  :  7,213 KB
DSC_0108.JPG
12/28/2022 8:55:16 AM
Size (KB)  :  7,498 KB
DSC_0114.JPG
12/28/2022 8:55:26 AM
Size (KB)  :  7,167 KB
DSC_0116.JPG
12/28/2022 8:55:34 AM
Size (KB)  :  6,976 KB
DSC_0118.JPG
12/28/2022 8:55:52 AM
Size (KB)  :  7,653 KB
DSC_0120.JPG
12/28/2022 8:55:56 AM
Size (KB)  :  7,375 KB
DSC_0125.JPG
12/28/2022 8:56:12 AM
Size (KB)  :  7,591 KB
DSC_0127.JPG
12/28/2022 8:56:22 AM
Size (KB)  :  7,711 KB
DSC_0145.JPG
12/28/2022 8:59:44 AM
Size (KB)  :  6,514 KB
DSC_0147.JPG
12/28/2022 9:00:06 AM
Size (KB)  :  7,411 KB
DSC_0172.JPG
12/28/2022 9:05:12 AM
Size (KB)  :  6,751 KB
DSC_0175.JPG
12/28/2022 9:05:52 AM
Size (KB)  :  7,334 KB
DSC_0177.JPG
12/28/2022 9:06:10 AM
Size (KB)  :  5,857 KB
DSC_0178.JPG
12/28/2022 9:06:14 AM
Size (KB)  :  6,920 KB
DSC_0194.JPG
12/28/2022 9:12:56 AM
Size (KB)  :  6,350 KB
DSC_0197.JPG
12/28/2022 9:32:40 AM
Size (KB)  :  7,490 KB
DSC_0205.JPG
12/28/2022 9:33:12 AM
Size (KB)  :  7,765 KB
DSC_0298.JPG
12/28/2022 3:06:40 PM
Size (KB)  :  1,945 KB
DSC_0300.JPG
12/28/2022 3:03:22 PM
Size (KB)  :  1,988 KB
DSC_0306.JPG
12/28/2022 3:07:58 PM
Size (KB)  :  2,220 KB
DSC_0311.JPG
12/28/2022 3:07:44 PM
Size (KB)  :  2,287 KB
DSC_0322.JPG
12/28/2022 10:50:04 AM
Size (KB)  :  6,797 KB
DSC_0325.JPG
12/28/2022 10:53:26 AM
Size (KB)  :  7,098 KB
DSC_0412.JPG
12/28/2022 3:05:00 PM
Size (KB)  :  1,914 KB
LINE_ALBUM_20221228
LINE_ALBUM_202212281
Pages:     1