รับมอบทุนจากมูลนิธิรองศาสตราจารย์ ดร.ประภา ลิ้มประสูตร

 

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดี รับมอบเงินบริจาคเพื่อการศึกษา จำนวน 1,000,000 บาท จากมูลนิธิรองศาสตราจารย์ ดร.ประภา ลิ้มประสูตร อดีตหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข เป็นผู้แทนมอบ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

_MG_4770.JPG
12/28/2022 2:37:19 PM
Size (KB)  :  2,461 KB
_MG_4772.JPG
12/28/2022 2:37:38 PM
Size (KB)  :  2,861 KB
_MG_4780.JPG
12/28/2022 2:38:17 PM
Size (KB)  :  1,266 KB
Pages:     1