รับมอบเงินบริจาคเพื่อการศึกษา

 

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดี รับมอบเงินบริจาคเพื่อการศึกษา จำนวน 100,000 บาท จากคุณศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (UAE) ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

_MG_4763.JPG
12/28/2022 2:29:41 PM
Size (KB)  :  2,534 KB
_MG_4768.JPG
12/28/2022 2:30:10 PM
Size (KB)  :  2,800 KB
_MG_4778.JPG
12/28/2022 2:34:52 PM
Size (KB)  :  2,452 KB
_MG_4782.JPG
12/28/2022 2:36:02 PM
Size (KB)  :  3,114 KB
_MG_4788.JPG
12/28/2022 2:36:29 PM
Size (KB)  :  1,878 KB
Pages:     1