ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ม.มหิดล ศาลายา

 

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เนียมหอม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมด้วยบุคลากรคณะ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 30 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล และร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวอวยพรเนื่องในวาระดีถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566 แก่ผู้บริหาร และผู้แทนจากส่วนงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมงาน ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

 

 

1.jpg
1/19/2023 1:30:53 PM
Size (KB)  :  334 KB
2.jpg
1/19/2023 1:31:13 PM
Size (KB)  :  464 KB
3.jpg
1/19/2023 1:31:05 PM
Size (KB)  :  280 KB
4.jpg
1/19/2023 1:32:46 PM
Size (KB)  :  471 KB
5.jpg
1/19/2023 1:32:43 PM
Size (KB)  :  420 KB
6.jpg
1/19/2023 1:30:56 PM
Size (KB)  :  349 KB
7.jpg
1/19/2023 1:31:03 PM
Size (KB)  :  411 KB
8.jpg
1/19/2023 1:30:58 PM
Size (KB)  :  273 KB
9.jpg
1/19/2023 1:31:20 PM
Size (KB)  :  429 KB
10.jpg
1/19/2023 1:31:10 PM
Size (KB)  :  460 KB
11.jpg
1/19/2023 1:32:48 PM
Size (KB)  :  358 KB
12.jpg
1/19/2023 1:31:00 PM
Size (KB)  :  329 KB
13.jpg
1/19/2023 1:30:50 PM
Size (KB)  :  123 KB
14.jpg
1/19/2023 1:31:07 PM
Size (KB)  :  413 KB
Pages:     1