เตรียมวิชาการฝึกภาคสนาม

 

วันที่ 11 มกราคม 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2565 แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม เพื่อเตรียมวิชาการฝึกภาคสนาม โดยมีการบรรยายพิเศษพร้อมนำเสนอตัวอย่าง หัวข้อ “เครื่องชี้วัด แหล่งข้อมูล วิธีการและเครื่องมือ ประเมินโภชนาการในชุมชนเมือง” วิทยากรโดย อาจารย์ประจำภาควิชาโภชนวิทยา หัวข้อ “เครื่องชี้วัด แหล่งข้อมูล วิธีการและเครื่องมือประเมินความปลอดภัยด้านอาหารในชุมชนเมือง" วิทยากรโดย อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ และ หัวข้อ “เครื่องชี้วัด แหล่งข้อมูล วิธีการและเครื่องมือประเมินศักยภาพชุมชน สินทรัพย์ชุมชน ทุนมนุษย์ ทุนสังคมในชุมชนเมือง” วิทยากรโดย อาจารย์ประจำภาควิชาอนามัยชุมชน ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

_MG_5109.JPG
1/11/2023 1:26:45 PM
Size (KB)  :  2,011 KB
_MG_5119.JPG
1/11/2023 1:26:59 PM
Size (KB)  :  1,613 KB
_MG_5120.JPG
1/11/2023 1:27:11 PM
Size (KB)  :  2,080 KB
_MG_5123.JPG
1/11/2023 1:27:21 PM
Size (KB)  :  2,554 KB
_MG_5124.JPG
1/11/2023 10:22:38 AM
Size (KB)  :  5,521 KB
_MG_5126.JPG
1/11/2023 1:27:43 PM
Size (KB)  :  2,071 KB
_MG_5130.JPG
1/11/2023 1:28:14 PM
Size (KB)  :  2,205 KB
_MG_5137.JPG
1/11/2023 1:28:56 PM
Size (KB)  :  2,141 KB
_MG_5148.JPG
1/11/2023 10:39:08 AM
Size (KB)  :  5,644 KB
_MG_5154.JPG
1/11/2023 1:29:06 PM
Size (KB)  :  2,110 KB
_MG_5156.JPG
1/11/2023 1:29:31 PM
Size (KB)  :  2,180 KB
_MG_5163.JPG
1/11/2023 1:29:42 PM
Size (KB)  :  1,841 KB
_MG_5164.JPG
1/11/2023 1:29:49 PM
Size (KB)  :  2,174 KB
_MG_5174.JPG
1/11/2023 1:30:19 PM
Size (KB)  :  1,852 KB
_MG_5181.JPG
1/11/2023 1:30:32 PM
Size (KB)  :  2,472 KB
_MG_5192.JPG
1/11/2023 11:43:18 AM
Size (KB)  :  6,161 KB
Pages:     1