พิธีปิดโครงการ และการนำเสนอผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจาก Faculty of Public Health and Community Medicine, Sahlgenska Academy, University of Gothenburg

 

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 งานวิเทศสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดพิธีปิดโครงการ และการนำเสนอผลการเรียนรู้ของ Miss Anna Eklund นักศึกษา จาก Faculty of Public Health and Community Medicine, Sahlgenska Academy, University of Gothenburg ประเทศสวีเดน ผู้เข้าร่วมโครงการ Internship on Public Health Field Experience ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 15 มกราคม 2566 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ รองคณบดี เป็นตัวแทนคณบดี เข้าร่วมรับฟัง และมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษา ดังกล่าว ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. อรวรรณ แก้วบุญชู รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร. ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิราณี ศรีใส ประธานสภาอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยนักศึกษาจากภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลการเรียนรู้ด้วย พิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

On January 13, 2023, the International Relations team at Mahidol University, Faculty of Public Health, hosted a closing ceremony to conclude the Internship on Public Health Field Experience, Miss Anna Ecklund, a Master's of Public Health student from Sahlgenska Academy, University of Gothenburg, Sweden. Miss Anna Ecklund presented an overview of her project and the lessons learned during her time in Thailand spanning 1 November 2022 to 15 January 2023. A certificate of completion was presented by Assistant Professor Dr. Pichitpong Soontornpipit, Deputy Dean, Mahidol University, Faculty of Public Health. Attending the ceremony was Associate Professor Dr. Orawan Kaewboonchoo, Deputy Dean for International Relations, Associate Professor Dr. Kwanjai Amnatsatsue, Head of the Department of Public Nursing, Professor Dr. Siranee Sreesai, Chair for the Faculty Senateand, and other students from the Department of Public Health Nursing. The ceremony was held at Surin Osathanugrah Room, 2nd Floor, Satharanasukwisit Building, Faculty of Public Health, Mahidol University.

 

 

_MG_5331.JPG
1/13/2023 2:43:36 PM
Size (KB)  :  2,878 KB
_MG_5196.JPG
1/13/2023 2:46:43 PM
Size (KB)  :  3,292 KB
_MG_5197.JPG
1/13/2023 2:05:26 PM
Size (KB)  :  7,992 KB
_MG_5198.JPG
1/13/2023 2:05:30 PM
Size (KB)  :  8,211 KB
_MG_5202.JPG
1/13/2023 2:05:52 PM
Size (KB)  :  6,153 KB
_MG_5206.JPG
1/13/2023 2:08:56 PM
Size (KB)  :  7,610 KB
_MG_5211.JPG
1/13/2023 2:46:18 PM
Size (KB)  :  1,632 KB
_MG_5225.JPG
1/13/2023 2:19:08 PM
Size (KB)  :  7,048 KB
_MG_5232.JPG
1/13/2023 2:19:46 PM
Size (KB)  :  7,829 KB
_MG_5233.JPG
1/13/2023 2:19:56 PM
Size (KB)  :  7,272 KB
_MG_5235.JPG
1/13/2023 2:45:54 PM
Size (KB)  :  1,580 KB
_MG_5237.JPG
1/13/2023 2:45:37 PM
Size (KB)  :  2,082 KB
_MG_5250.JPG
1/13/2023 2:45:22 PM
Size (KB)  :  2,311 KB
_MG_5260.JPG
1/13/2023 2:44:51 PM
Size (KB)  :  2,651 KB
_MG_5268.JPG
1/13/2023 2:31:20 PM
Size (KB)  :  6,724 KB
_MG_5308.JPG
1/13/2023 2:40:26 PM
Size (KB)  :  7,683 KB
_MG_5311.JPG
1/13/2023 2:44:11 PM
Size (KB)  :  2,775 KB
_MG_5317.JPG
1/13/2023 2:43:56 PM
Size (KB)  :  3,027 KB
_MG_5334.JPG
1/13/2023 2:44:42 PM
Size (KB)  :  7,989 KB
Pages:     1