เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Share & Learn ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2

 

วันที่ 18 มกราคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงรัตน์ อินทร รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Share & Learn ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 โดยมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Using secondary data for publications: Example from the WHO STEPS survey” วิทยากร Professor Dr. Karl Peltzer, PhD. โดยมีคณาจารย์ให้ความสนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และเทคนิคการทำผลงานวิจัย พร้อมรับคำปรึกษาการทำงานวิจัย ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

6.jpg
1/24/2023 9:28:25 AM
Size (KB)  :  429 KB
14.jpg
1/24/2023 9:27:58 AM
Size (KB)  :  507 KB
1.jpg
1/24/2023 9:28:14 AM
Size (KB)  :  408 KB
7.jpg
1/24/2023 9:27:56 AM
Size (KB)  :  524 KB
3.jpg
1/24/2023 9:28:10 AM
Size (KB)  :  474 KB
4.jpg
1/24/2023 9:28:04 AM
Size (KB)  :  369 KB
5.jpg
1/24/2023 9:28:03 AM
Size (KB)  :  438 KB
8.jpg
1/24/2023 9:28:19 AM
Size (KB)  :  536 KB
9.jpg
1/24/2023 9:27:54 AM
Size (KB)  :  40 KB
10.jpg
1/24/2023 9:28:21 AM
Size (KB)  :  453 KB
11.jpg
1/24/2023 9:28:06 AM
Size (KB)  :  403 KB
12.jpg
1/24/2023 9:28:16 AM
Size (KB)  :  467 KB
13.jpg
1/24/2023 9:28:12 AM
Size (KB)  :  358 KB
15.jpg
1/24/2023 9:28:08 AM
Size (KB)  :  465 KB
16.jpg
1/24/2023 9:28:23 AM
Size (KB)  :  785 KB
Pages:     1