รับมอบรางวัล สถานศึกษาปลอดภัย “ระดับดีเด่น” ประจำปี 2565 (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3)

 

 

วันที่ 19 มกราคม 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยนันต์ แท่งทอง รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา พร้อมทีมบริหารเป็นผู้แทนรับมอบรางวัล สถานศึกษาปลอดภัย “ระดับดีเด่น” ประจำปี 2565 (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3) จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดย คุณอาทร นุ่นสังข์ ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

_MG_5775.JPG
1/19/2023 11:28:50 AM
Size (KB)  :  6,733 KB
_MG_5749.JPG
1/19/2023 10:48:04 AM
Size (KB)  :  2,313 KB
_MG_5752.JPG
1/19/2023 10:48:55 AM
Size (KB)  :  1,772 KB
_MG_5759.JPG
1/19/2023 10:55:29 AM
Size (KB)  :  2,056 KB
_MG_5760.JPG
1/19/2023 10:55:50 AM
Size (KB)  :  1,882 KB
_MG_5761.JPG
1/19/2023 10:49:44 AM
Size (KB)  :  2,470 KB
_MG_5766.JPG
1/19/2023 11:25:40 AM
Size (KB)  :  7,925 KB
_MG_5769.JPG
1/19/2023 11:25:58 AM
Size (KB)  :  5,652 KB
_MG_5774.JPG
1/19/2023 10:51:49 AM
Size (KB)  :  2,174 KB
_MG_5779.JPG
1/19/2023 10:52:50 AM
Size (KB)  :  2,438 KB
_MG_5783.JPG
1/19/2023 10:54:05 AM
Size (KB)  :  1,953 KB
_MG_5785.JPG
1/19/2023 11:30:38 AM
Size (KB)  :  5,302 KB
_MG_5787.JPG
1/19/2023 10:54:27 AM
Size (KB)  :  2,470 KB
Pages:     1