ประชุม 7th AUN-HPN International Advisory Committee Meeting

 

วันที่ 19 มกราคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมประชุม 7th AUN-HPN International Advisory Committee Meeting & 3rd AUN International Health Promotion Conference ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

 

3.jpg
1/24/2023 10:20:33 AM
Size (KB)  :  156 KB
1.jpg
1/24/2023 10:20:38 AM
Size (KB)  :  248 KB
2.jpg
1/24/2023 10:20:35 AM
Size (KB)  :  265 KB
Pages:     1