เตรียมวิชาการฝึกสนาม : นำเสนอ “ตัวชี้วัดเพื่อประเมินสถานการณ์สุขภาพในชุมชน”

 

วันที่ 25 มกราคม 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2565 แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม เพื่อเตรียมวิชาการฝึกภาคสนาม โดยนักศึกษาร่วมทำงานกลุ่มพร้อมนำเสนอ “ตัวชี้วัดเพื่อประเมินสถานการณ์สุขภาพในชุมชน” ที่จะใช้ในพื้นที่ชุมชน โดยมีอาจารย์สนับสนุนวิชาการ รับฟังพร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อนักศึกษานำไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่หรือบริบทของแต่ละชุมชน ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

1.jpg
1/25/2023 3:41:20 PM
Size (KB)  :  271 KB
2.jpg
1/25/2023 3:41:36 PM
Size (KB)  :  381 KB
3.jpg
1/25/2023 3:41:26 PM
Size (KB)  :  340 KB
4.jpg
1/25/2023 3:41:32 PM
Size (KB)  :  424 KB
5.jpg
1/25/2023 3:41:22 PM
Size (KB)  :  405 KB
6.jpg
1/25/2023 3:41:14 PM
Size (KB)  :  326 KB
7.jpg
1/25/2023 3:41:38 PM
Size (KB)  :  391 KB
8.jpg
1/25/2023 3:41:18 PM
Size (KB)  :  421 KB
9.jpg
1/25/2023 3:41:29 PM
Size (KB)  :  379 KB
10.jpg
1/25/2023 3:41:27 PM
Size (KB)  :  337 KB
11.jpg
1/25/2023 3:41:24 PM
Size (KB)  :  382 KB
12.jpg
1/25/2023 3:41:16 PM
Size (KB)  :  373 KB
13.jpg
1/25/2023 3:41:34 PM
Size (KB)  :  422 KB
14.jpg
1/25/2023 3:41:12 PM
Size (KB)  :  353 KB
15.jpg
1/25/2023 3:41:42 PM
Size (KB)  :  396 KB
16.jpg
1/25/2023 3:41:10 PM
Size (KB)  :  118 KB
17.jpg
1/25/2023 3:41:40 PM
Size (KB)  :  368 KB
Pages:     1