กีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ 12

 

 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทีมบริหาร และบุคลากร เข้าร่วม งานกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ 12 “Phayathai Music Festival 2023” ณ บริเวณสนามหญ้าข้างตึกเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ในปีนี้คณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นเจ้าภาพการจัดงาน โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรจาก 9 ส่วนงาน ได้แก่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการ และสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา เข้าร่วมงานกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายฯ ซึ่งภายในงานมีการแข่งขันกีฬาสานความสัมพันธ์ และการประกวดกองเชียร์โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับรางวัลประเภทความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้ในพิธีปิดงานกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ ส่งธงต่อให้กับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อการเป็นเจ้าภาพจัดงาน ครั้งที่ 13 ต่อไป

 

 

 

_DSC0012.JPG
2/2/2023 9:44:05 AM
Size (KB)  :  4,286 KB
_DSC0004.JPG
2/2/2023 9:43:33 AM
Size (KB)  :  4,632 KB
_DSC0009.JPG
2/2/2023 9:43:52 AM
Size (KB)  :  3,935 KB
_DSC0018.JPG
2/2/2023 9:44:17 AM
Size (KB)  :  3,929 KB
_DSC0024.JPG
2/2/2023 9:44:27 AM
Size (KB)  :  3,340 KB
_DSC0025.JPG
2/2/2023 9:44:36 AM
Size (KB)  :  3,049 KB
_DSC0026.JPG
2/2/2023 9:45:09 AM
Size (KB)  :  3,012 KB
_DSC0027.JPG
2/2/2023 9:45:23 AM
Size (KB)  :  2,579 KB
_DSC0029.JPG
2/2/2023 9:45:36 AM
Size (KB)  :  2,981 KB
_DSC0033.JPG
2/2/2023 9:45:45 AM
Size (KB)  :  2,928 KB
_DSC0034.JPG
2/2/2023 9:45:54 AM
Size (KB)  :  2,761 KB
_DSC0035.JPG
2/2/2023 9:46:11 AM
Size (KB)  :  3,006 KB
_DSC0037.JPG
2/2/2023 9:46:21 AM
Size (KB)  :  2,765 KB
_DSC0040.JPG
2/2/2023 9:46:37 AM
Size (KB)  :  2,809 KB
_DSC0054.JPG
2/2/2023 9:46:48 AM
Size (KB)  :  4,227 KB
_DSC0058.JPG
2/2/2023 9:46:56 AM
Size (KB)  :  4,979 KB
_DSC0059.JPG
2/1/2023 12:41:14 PM
Size (KB)  :  13,272 KB
_DSC0060.JPG
2/2/2023 9:47:08 AM
Size (KB)  :  3,387 KB
_DSC0061.JPG
2/2/2023 9:47:17 AM
Size (KB)  :  3,462 KB
_DSC0062.JPG
2/1/2023 12:41:20 PM
Size (KB)  :  11,558 KB
_DSC0064.JPG
2/2/2023 9:47:30 AM
Size (KB)  :  5,665 KB
_DSC0076.JPG
2/2/2023 9:47:51 AM
Size (KB)  :  4,730 KB
_DSC0085.JPG
2/2/2023 9:48:19 AM
Size (KB)  :  4,906 KB
_DSC0086.JPG
2/2/2023 9:48:31 AM
Size (KB)  :  3,532 KB
_DSC0091.JPG
2/1/2023 12:45:31 PM
Size (KB)  :  10,346 KB
_DSC0095.JPG
2/1/2023 12:45:42 PM
Size (KB)  :  12,189 KB
_DSC0101.JPG
2/2/2023 9:48:47 AM
Size (KB)  :  4,272 KB
_DSC0106.JPG
2/2/2023 9:49:34 AM
Size (KB)  :  2,657 KB
_DSC0109.JPG
2/1/2023 12:47:58 PM
Size (KB)  :  11,687 KB
_DSC0111.JPG
2/2/2023 9:50:05 AM
Size (KB)  :  1,991 KB
_DSC0115.JPG
2/2/2023 9:50:29 AM
Size (KB)  :  3,587 KB
_DSC0118.JPG
2/2/2023 9:50:43 AM
Size (KB)  :  5,054 KB
_DSC0129.JPG
2/2/2023 9:51:56 AM
Size (KB)  :  3,412 KB
_DSC0137.JPG
2/2/2023 9:54:43 AM
Size (KB)  :  4,758 KB
_DSC0148.JPG
2/1/2023 1:04:38 PM
Size (KB)  :  12,892 KB
_DSC0149.JPG
2/1/2023 1:04:52 PM
Size (KB)  :  16,076 KB
_DSC0162.JPG
2/2/2023 9:57:37 AM
Size (KB)  :  5,401 KB
_DSC0164.JPG
2/1/2023 1:10:10 PM
Size (KB)  :  15,547 KB
_DSC0178.JPG
2/2/2023 10:39:12 AM
Size (KB)  :  4,363 KB
_DSC0191.JPG
2/2/2023 10:40:56 AM
Size (KB)  :  4,293 KB
_DSC0202.JPG
2/2/2023 10:41:16 AM
Size (KB)  :  4,765 KB
_DSC0211.JPG
2/2/2023 10:41:34 AM
Size (KB)  :  5,411 KB
_DSC0217.JPG
2/2/2023 10:42:11 AM
Size (KB)  :  4,881 KB
_DSC0264.JPG
2/1/2023 2:27:47 PM
Size (KB)  :  13,946 KB
_DSC0266.JPG
2/1/2023 2:28:16 PM
Size (KB)  :  14,867 KB
_DSC0269.JPG
2/2/2023 10:43:10 AM
Size (KB)  :  6,455 KB
_DSC0272.JPG
2/2/2023 10:42:30 AM
Size (KB)  :  6,657 KB
_DSC0277.JPG
2/2/2023 10:42:45 AM
Size (KB)  :  6,265 KB
_DSC0281.JPG
2/1/2023 2:31:20 PM
Size (KB)  :  13,075 KB
_DSC0286.JPG
2/1/2023 2:34:11 PM
Size (KB)  :  13,897 KB
_DSC0290.JPG
2/2/2023 10:43:44 AM
Size (KB)  :  6,065 KB
_DSC0291.JPG
2/1/2023 2:43:40 PM
Size (KB)  :  13,565 KB
_DSC0293.JPG
2/1/2023 2:43:54 PM
Size (KB)  :  14,587 KB
_DSC0294.JPG
2/1/2023 2:44:15 PM
Size (KB)  :  12,145 KB
_DSC0296.JPG
2/1/2023 2:44:40 PM
Size (KB)  :  16,204 KB
_DSC0298.JPG
2/1/2023 2:44:54 PM
Size (KB)  :  15,084 KB
_DSC0300.JPG
2/1/2023 2:45:06 PM
Size (KB)  :  14,001 KB
_DSC0308.JPG
2/1/2023 3:06:08 PM
Size (KB)  :  14,003 KB
_DSC0312.JPG
2/1/2023 3:06:38 PM
Size (KB)  :  14,911 KB
_DSC0314.JPG
2/1/2023 3:06:58 PM
Size (KB)  :  15,202 KB
_DSC0316.JPG
2/1/2023 3:07:22 PM
Size (KB)  :  15,904 KB
_DSC0318.JPG
2/1/2023 3:07:40 PM
Size (KB)  :  16,173 KB
_DSC0319.JPG
2/1/2023 3:07:56 PM
Size (KB)  :  15,144 KB
_DSC0321.JPG
2/1/2023 3:08:12 PM
Size (KB)  :  15,443 KB
_DSC0324.JPG
2/2/2023 10:45:58 AM
Size (KB)  :  2,062 KB
_DSC0328.JPG
2/1/2023 3:23:30 PM
Size (KB)  :  10,430 KB
_DSC0329.JPG
2/1/2023 3:25:11 PM
Size (KB)  :  9,245 KB
_DSC0331.JPG
2/1/2023 3:28:04 PM
Size (KB)  :  11,035 KB
_DSC0334.JPG
2/1/2023 3:29:04 PM
Size (KB)  :  10,684 KB
_DSC0335.JPG
2/1/2023 3:30:16 PM
Size (KB)  :  11,131 KB
_DSC0338.JPG
2/2/2023 10:47:03 AM
Size (KB)  :  1,895 KB
_DSC0351.JPG
2/2/2023 10:47:26 AM
Size (KB)  :  4,400 KB
_DSC0377.JPG
2/2/2023 10:47:55 AM
Size (KB)  :  1,685 KB
_DSC0381.JPG
2/1/2023 3:55:02 PM
Size (KB)  :  10,132 KB
_MG_6620.JPG
2/1/2023 3:43:55 PM
Size (KB)  :  8,174 KB
IMG_6161.JPG
2/1/2023 1:24:12 PM
Size (KB)  :  7,620 KB
IMG_6170.JPG
2/1/2023 1:27:16 PM
Size (KB)  :  7,340 KB
IMG_6173.JPG
2/1/2023 1:28:21 PM
Size (KB)  :  9,306 KB
IMG_6178.JPG
2/1/2023 1:29:09 PM
Size (KB)  :  7,325 KB
IMG_6181.JPG
2/1/2023 1:29:22 PM
Size (KB)  :  8,331 KB
IMG_6183.JPG
2/1/2023 1:29:45 PM
Size (KB)  :  6,217 KB
IMG_6315.JPG
2/1/2023 2:07:01 PM
Size (KB)  :  9,727 KB
Pages:     1