บรรยายพิเศษ “การจัดการการเงินและการคลังสุขภาพ” สำหรับบุคลากรจาก สปป.ลาว

 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายพิเศษสำหรับบุคลากรผู้เข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ 25 หลักสูตรสาธารณสุข จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีบรรยายพิเศษ “การจัดการการเงินและการคลังสุขภาพ” วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ ณ ห้อง Co-Working Space ชั้น 6 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

_MG_7155.JPG
2/10/2023 9:55:50 AM
Size (KB)  :  6,251 KB
_MG_7156 - Copy.JPG
2/10/2023 2:29:18 PM
Size (KB)  :  1,193 KB
_MG_7156.JPG
2/10/2023 2:29:53 PM
Size (KB)  :  1,095 KB
Pages:     1