เจรจาความร่วมมือการศึกษา วิจัย วิชาการกับ UWA

 

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรองศาสตราจารย์ ดร. สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และผู้แทนจากหลักสูตรนานาชาติ ให้การต้อนรับ Dr. Tim Roberton, Head of the Division of Global Health พร้อมด้วย Assoc. Prof. Justin Denny, Director of OHSU Global และ Dr. Leah Cronn, Associate Director of OHSU Global จาก The University of Western Australia, School of Population and Global Health ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเดินทางมาเพื่อประชุมหารือ ในการทำความร่วมมือทางด้านการศึกษา วิจัย และวิชาการ การประชุมดังกล่าว จัดขึ้น ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

On February 13, 2023, Mahidol University, Faculty of Public Health (MUPH), represented by dean, Assoc. Prof. Dr. Sarawut Thepanondh, welcomed delegates from the University of Western Australia (UWA) to discuss the opportunities for collaborations. Representing the School of Population and Global Health at UWA as head of the Division of Global Health is Dr. Tim Roberton, with Dr. Justin Denny and Dr. Leah Cronn representing Oregon Health & Science University. Discussions included potential for a joint Master's of Public Health Program, research, conferences, and exchanges of staff and students. The meeting was fruitful in allowing the rekindling of old topics from previous generations of leadership, made relevant again with the meeting of new heads of both institutions.

 

 

 

329734775_3016113748695885_4970883012272661363_n.jpg
2/15/2023 9:49:58 AM
Size (KB)  :  333 KB
330847916_1427984811070113_3157944937334048011_n.jpg
2/15/2023 9:50:03 AM
Size (KB)  :  276 KB
329133006_1277401862847820_5697470824251741295_n.jpg
2/15/2023 9:50:01 AM
Size (KB)  :  345 KB
326918854_873904853831923_5859975411934930559_n.jpg
2/15/2023 9:50:18 AM
Size (KB)  :  314 KB
327168209_556631229746133_8473693739890669340_n.jpg
2/15/2023 9:50:12 AM
Size (KB)  :  359 KB
328834889_1840703989625865_1361698613464317465_n.jpg
2/15/2023 9:50:29 AM
Size (KB)  :  314 KB
326517194_2039583849570796_7583851249241731291_n.jpg
2/15/2023 9:50:22 AM
Size (KB)  :  334 KB
328967018_1885817985085481_8352322536809186841_n.jpg
2/15/2023 9:50:26 AM
Size (KB)  :  360 KB
329120865_925058778487946_7814656223361550891_n.jpg
2/15/2023 9:50:08 AM
Size (KB)  :  300 KB
329143749_519468806751684_8354133958767496701_n.jpg
2/15/2023 9:50:10 AM
Size (KB)  :  258 KB
329520546_935647581149293_7020804194499739654_n.jpg
2/15/2023 9:50:16 AM
Size (KB)  :  302 KB
329733899_616173143666852_4101331093081676108_n.jpg
2/15/2023 9:50:24 AM
Size (KB)  :  390 KB
329900776_1945784329091284_8191564792115670055_n.jpg
2/15/2023 9:50:14 AM
Size (KB)  :  302 KB
330245792_695883818986757_5301716870001752482_n.jpg
2/15/2023 9:50:20 AM
Size (KB)  :  373 KB
330772120_8765240870183617_7341986395044664161_n.jpg
2/15/2023 9:50:05 AM
Size (KB)  :  352 KB
Pages:     1