บรรยายพิเศษแก่ผู้เข้าอบรม จาก สปป.ลาว

 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายพิเศษสำหรับบุคลากรผู้เข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ 25 หลักสูตรสาธารณสุข จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 5 คน โดยมีการบรรยายพิเศษ “บทบาทงานอนามัยสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล สิงหกันต์ และการบรรยายพิเศษ “การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA: Environmental Health Accreditation)” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี ศรีใส ณ ห้อง Co-Working Space ชั้น 6 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

 

_DSC0775.JPG
2/14/2023 8:56:08 AM
Size (KB)  :  10,967 KB
_MG_7246.JPG
2/14/2023 2:05:32 PM
Size (KB)  :  6,210 KB
_DSC0776.JPG
2/14/2023 8:56:15 AM
Size (KB)  :  10,640 KB
_DSC0777.JPG
2/14/2023 8:56:18 AM
Size (KB)  :  10,097 KB
_DSC0778.JPG
2/14/2023 8:56:32 AM
Size (KB)  :  11,349 KB
_DSC0781.JPG
2/14/2023 8:57:22 AM
Size (KB)  :  9,342 KB
_DSC0782.JPG
2/14/2023 8:57:32 AM
Size (KB)  :  10,357 KB
_MG_7245.JPG
2/14/2023 2:05:16 PM
Size (KB)  :  5,658 KB
_MG_7247.JPG
2/14/2023 2:05:40 PM
Size (KB)  :  5,655 KB
_MG_7248.JPG
2/14/2023 2:05:54 PM
Size (KB)  :  6,685 KB
_MG_7251.JPG
2/14/2023 2:06:24 PM
Size (KB)  :  5,385 KB
_MG_7253.JPG
2/14/2023 2:06:40 PM
Size (KB)  :  6,890 KB
Pages:     1