รับฟังโครงการคลินิก MU – ITA 2023 กับกองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี

 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566

ร่วมรับฟังโครงการคลินิก MU – ITA 2023 กับกองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการจัดทำ ITA

ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings

 

 

330195894_1255347578388904_5513951089166404015_n.jpg
2/15/2023 10:08:43 AM
Size (KB)  :  200 KB
328127283_532422138740751_7214086480272927088_n.jpg
2/15/2023 10:08:47 AM
Size (KB)  :  106 KB
328836399_1694270871029372_5392430128458350620_n.jpg
2/15/2023 10:08:45 AM
Size (KB)  :  161 KB
331037857_508811521403110_474853542186927122_n.jpg
2/15/2023 10:08:50 AM
Size (KB)  :  147 KB
328666508_714186483740284_104148032868617379_n.jpg
2/15/2023 10:08:51 AM
Size (KB)  :  107 KB
Pages:     1