ศึกษาดูงานด้านการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลและโครงการโรงพยาบาลลดโลกร้อน (Green and Clean Hospital)

 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี ศรีใส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิชชาภัทร ขันสาคร และบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ นำบุคลากรผู้เข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ 25 หลักสูตรสาธารณสุข จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 5 คน ไปศึกษาดูงานด้านการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลและโครงการโรงพยาบาลลดโลกร้อน (Green and Clean Hospital) ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายแพทย์พิสุทธิ์ ภู่พวง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมด้วย คุณปุณวีย์ ธนโชคชัยพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับ และทีมผู้แทนนำเยี่ยมชมงานอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล

 

1.jpg
3/1/2023 3:02:39 PM
Size (KB)  :  58 KB
2.jpg
3/1/2023 3:02:43 PM
Size (KB)  :  679 KB
3.jpg
3/1/2023 3:02:48 PM
Size (KB)  :  718 KB
4.jpg
3/1/2023 3:02:46 PM
Size (KB)  :  587 KB
5.jpg
3/1/2023 3:03:00 PM
Size (KB)  :  479 KB
6.jpg
3/1/2023 3:02:41 PM
Size (KB)  :  650 KB
7.jpg
3/1/2023 3:02:54 PM
Size (KB)  :  774 KB
8.jpg
3/1/2023 3:02:58 PM
Size (KB)  :  905 KB
9.jpg
3/1/2023 3:02:52 PM
Size (KB)  :  582 KB
10.jpg
3/1/2023 3:03:02 PM
Size (KB)  :  1,068 KB
11.jpg
3/1/2023 3:02:50 PM
Size (KB)  :  719 KB
Pages:     1