ร่วมลงนาม และเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการศึกษา และวิจัย

 

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:00 - 10:00 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรองศาสตราจารย์ ดร. สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Miyashita Kazuhisa, President of Wakayama Medical University ทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาจาก Wakayama Medical University เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการศึกษา และวิจัย ณ ห้องสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ จากนั้นในเวลา 11.30 – 12.00 น. นำทีมผู้บริหารเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบัน โดยลงนามร่วมกับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เวลา 14.30 – 16.00 น. ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านการศึกษา วิจัย และวิชาการกับ Prof. Dr. Miyashita Kazuhisa, President of Wakayama Medical University ทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาจาก Wakayama Medical University ณ ห้องประชุมปกรณ์ - นงลักษณ์ สุเมธานุรักขกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

On February 16, 2023, from 09:00 am – 10:30 am, Mahidol University, Faculty of Public Health (MUPH), represented by our Dean, Assoc. Prof. Dr. Sarawut Thepanondh, hosted an opening ceremony for the administrative team and students from Wakayama Medical University (WMU), represented by their President, Prof. Dr. Miyashita Kazuhisa at Surin Osathanugrah Room, Floor 2, Satharanasukwisit Building. Both teams proceeded to join an MOU signing ceremony at the Office of the President, Mahidol University, Salaya Campus from 11:30am - 12:00pm. A discussion on academic collaborations followed from 2:00pm - 4:00pm between the Department of Epidemiology, MUPH, and Wakayama University at Pakorn-Nonglak Sumethanurakkakul Meeting Room.

 

 

1.jpg
3/9/2023 10:12:56 AM
Size (KB)  :  332 KB
2.jpg
3/9/2023 10:13:10 AM
Size (KB)  :  436 KB
3.jpg
3/9/2023 10:13:17 AM
Size (KB)  :  363 KB
4.jpg
3/9/2023 10:13:48 AM
Size (KB)  :  415 KB
5.jpg
3/9/2023 10:13:50 AM
Size (KB)  :  351 KB
6.jpg
3/9/2023 10:13:38 AM
Size (KB)  :  361 KB
7.jpg
3/9/2023 10:13:41 AM
Size (KB)  :  364 KB
8.jpg
3/9/2023 10:13:43 AM
Size (KB)  :  397 KB
9.jpg
3/9/2023 10:13:45 AM
Size (KB)  :  390 KB
10.jpg
3/9/2023 10:13:36 AM
Size (KB)  :  345 KB
11.jpg
3/9/2023 10:13:52 AM
Size (KB)  :  463 KB
12.jpg
3/9/2023 10:13:54 AM
Size (KB)  :  294 KB
13.jpg
3/9/2023 10:14:00 AM
Size (KB)  :  326 KB
14.jpg
3/9/2023 10:14:02 AM
Size (KB)  :  335 KB
15.jpg
3/9/2023 10:14:10 AM
Size (KB)  :  383 KB
16.jpg
3/9/2023 10:14:08 AM
Size (KB)  :  354 KB
17.jpg
3/9/2023 10:14:14 AM
Size (KB)  :  374 KB
18.jpg
3/9/2023 10:14:19 AM
Size (KB)  :  203 KB
19.jpg
3/9/2023 10:14:17 AM
Size (KB)  :  281 KB
20.jpg
3/9/2023 10:14:12 AM
Size (KB)  :  338 KB
21.jpg
3/9/2023 10:14:05 AM
Size (KB)  :  412 KB
22.jpg
3/9/2023 10:14:22 AM
Size (KB)  :  189 KB
23.jpg
3/9/2023 10:14:24 AM
Size (KB)  :  162 KB
24.jpg
3/9/2023 10:13:00 AM
Size (KB)  :  356 KB
25.jpg
3/9/2023 10:12:58 AM
Size (KB)  :  340 KB
Pages:     1