ศึกษาดูงานระบบสุขภาพและการจัดการด้านสุขภาพของประเทศไทย

 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ นำบุคลากรผู้เข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ 25 จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไปศึกษาดูงานพร้อมรับฟังการบรรยาย หัวข้อ “ระบบสุขภาพและการจัดบริการด้านสุขภาพของประเทศไทย” ณ สำนักนโยบายและแผนกระทรวงสาธารณสุข โดยมี ดร.วิไลลักษณ์ เรืองรัตนตรัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายพิเศษฯ

 

ขอบคุณภาพข่าว :

งานวิเทศสัมพันธ์

 

 

 

 

1.jpg
3/9/2023 10:47:31 AM
Size (KB)  :  43 KB
2.jpg
3/9/2023 10:47:35 AM
Size (KB)  :  579 KB
3.jpg
3/9/2023 10:47:33 AM
Size (KB)  :  484 KB
4.jpg
3/9/2023 10:47:37 AM
Size (KB)  :  527 KB
5.jpg
3/9/2023 10:47:40 AM
Size (KB)  :  294 KB
6.jpg
3/9/2023 10:47:42 AM
Size (KB)  :  1,063 KB
7.jpg
3/9/2023 10:47:44 AM
Size (KB)  :  1,076 KB
Pages:     1