ศึกษาดูงานด้าน “การส่งเสริมสุขภาพครอบครัว”

 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ และบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ นำผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 25 จำนวน 5 คน ไปศึกษาดูงานด้าน “การส่งเสริมสุขภาพครอบครัว” ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรงคะนอง จังหวัดสมุทรปราการ

 

ขอบคุณภาพข่าว :

งานวิเทศสัมพันธ์

 

 

5.jpg
4/11/2023 11:02:05 AM
Size (KB)  :  557 KB
3.jpg
4/11/2023 11:02:07 AM
Size (KB)  :  411 KB
1.jpg
4/11/2023 11:02:15 AM
Size (KB)  :  645 KB
2.jpg
4/11/2023 11:02:13 AM
Size (KB)  :  652 KB
4.jpg
4/11/2023 11:02:11 AM
Size (KB)  :  434 KB
6.jpg
4/11/2023 11:02:17 AM
Size (KB)  :  532 KB
Pages:     1