บรรยาย : การศึกษาทางการระบาด (Edidemiological study design)

 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายพิเศษสำหรับบุคลากรผู้เข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ 25 จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 5 คน โดยมีการบรรยายหัวข้อ “การศึกษาทางการระบาด (Edidemiological study design)” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา ศิริ ณ ห้อง Co-Working Space ชั้น 6 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์

 

 

1.jpg
4/12/2023 9:02:54 AM
Size (KB)  :  449 KB
2.jpg
4/12/2023 9:02:49 AM
Size (KB)  :  286 KB
3.jpg
4/12/2023 9:03:01 AM
Size (KB)  :  363 KB
4.jpg
4/12/2023 9:03:04 AM
Size (KB)  :  456 KB
5.jpg
4/12/2023 9:02:58 AM
Size (KB)  :  366 KB
Pages:     1