หารือความร่วมมือด้านวิชาการกับ WHA

 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทีมผู้บริหาร เข้าพบ คุณจีรพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ จากนั้นร่วมฟังบรรยาย หมวดที่ 6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งเสริมสุขภาพของพนักงานในองค์กร ในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพครบวงจรสำหรับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม (Wellness for Industry) โดยได้รับเกียรติจาก คุณนันท์ศิลป์ เจนวารินทร์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ดิจิทัล จำกัด และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และคุณวัชร์นัยน์ ลิ่มแสงเพชร ผู้อำนวยการฝ่าย DIGITAL SERVICE & SOLUTION บริษัท ดับบลิวเอชเอ ดิจิทัล จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย ณ อาคาร WHA Tower บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บางนา

 

 

5.jpg
4/12/2023 3:52:01 PM
Size (KB)  :  237 KB
3.jpg
4/12/2023 3:53:03 PM
Size (KB)  :  301 KB
1.jpg
4/12/2023 3:52:21 PM
Size (KB)  :  182 KB
2.jpg
4/12/2023 3:52:30 PM
Size (KB)  :  122 KB
4.jpg
4/12/2023 3:53:09 PM
Size (KB)  :  405 KB
6.jpg
4/12/2023 3:52:10 PM
Size (KB)  :  175 KB
7.jpg
4/12/2023 3:52:35 PM
Size (KB)  :  99 KB
8.jpg
4/12/2023 3:53:07 PM
Size (KB)  :  313 KB
9.jpg
4/12/2023 3:52:16 PM
Size (KB)  :  97 KB
10.jpg
4/12/2023 3:52:40 PM
Size (KB)  :  164 KB
11.jpg
4/12/2023 3:52:07 PM
Size (KB)  :  119 KB
12.jpg
4/12/2023 3:52:44 PM
Size (KB)  :  279 KB
13.jpg
4/12/2023 3:52:23 PM
Size (KB)  :  130 KB
14.jpg
4/12/2023 3:52:14 PM
Size (KB)  :  107 KB
21.jpg
4/12/2023 3:52:05 PM
Size (KB)  :  126 KB
22.jpg
4/12/2023 3:52:03 PM
Size (KB)  :  104 KB
15.jpg
4/12/2023 3:52:19 PM
Size (KB)  :  199 KB
16.jpg
4/12/2023 3:52:32 PM
Size (KB)  :  224 KB
17.jpg
4/12/2023 3:52:26 PM
Size (KB)  :  249 KB
18.jpg
4/12/2023 3:52:12 PM
Size (KB)  :  174 KB
19.jpg
4/12/2023 3:52:42 PM
Size (KB)  :  348 KB
20.jpg
4/12/2023 3:52:28 PM
Size (KB)  :  77 KB
Pages:     1