อบรมหลักสูตร “Thai Health System and Universal Health Coverage”

 

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ รองคณบดี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ แก้วบุญชู รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับผู้เข้าอบรมจาก School for International Training ศูนย์ประจำประเทศอินเดีย โดยเป็นนักศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 4 คน และผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาจำนวน 1 คน เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร “Thai Health System and Universal Health Coverage” การอบรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2566 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

17.jpg
4/12/2023 4:18:54 PM
Size (KB)  :  345 KB
1.jpg
4/12/2023 4:19:06 PM
Size (KB)  :  329 KB
16.jpg
4/12/2023 4:18:55 PM
Size (KB)  :  356 KB
9.jpg
4/12/2023 4:18:57 PM
Size (KB)  :  434 KB
10.jpg
4/12/2023 4:18:59 PM
Size (KB)  :  282 KB
12.jpg
4/12/2023 4:19:03 PM
Size (KB)  :  218 KB
2.jpg
4/12/2023 4:19:05 PM
Size (KB)  :  306 KB
15.jpg
4/12/2023 4:19:01 PM
Size (KB)  :  284 KB
11.jpg
4/12/2023 4:19:10 PM
Size (KB)  :  269 KB
7.jpg
4/12/2023 4:19:08 PM
Size (KB)  :  338 KB
6.jpg
4/12/2023 4:19:13 PM
Size (KB)  :  240 KB
3.jpg
4/12/2023 4:19:20 PM
Size (KB)  :  324 KB
4.jpg
4/12/2023 4:19:40 PM
Size (KB)  :  334 KB
8.jpg
4/12/2023 4:19:17 PM
Size (KB)  :  329 KB
13.jpg
4/12/2023 4:19:15 PM
Size (KB)  :  319 KB
14.jpg
4/12/2023 4:19:38 PM
Size (KB)  :  309 KB
Pages:     1