ร่วมจิตอาสาสร้างแหล่งเรียนรู้ให้น้องปฐมวัย

 

วันที่ 4 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยภาควิชาอนามัยชุมชน จัดให้มีการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืนของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์ )

สาขาวิชาเอกอนามัยชุมชน ประจำปีการศึกษา 2565

 

โดยนักศึกษาฯ ชั้นปีที่ 4 ลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพชุมชน ร่วมเป็นจิตอาสา สร้างแหล่งเรียนรู้ให้กับน้อง ๆ นักเรียนปฐมวัย พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครูผู้สอนได้ใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนให้มีความสนใจยิ่งขึ้น ณ โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล จังหวัดปทุมธานี

 

ขอบคุณภาพข่าว :

ภาควิชาอนามัยชุมชน

 

 

1.jpg
2/15/2023 9:29:48 AM
Size (KB)  :  385 KB
2.jpg
2/15/2023 9:29:51 AM
Size (KB)  :  357 KB
3.jpg
2/15/2023 9:29:53 AM
Size (KB)  :  379 KB
4.jpg
2/15/2023 9:30:02 AM
Size (KB)  :  401 KB
5.jpg
2/15/2023 9:29:58 AM
Size (KB)  :  415 KB
6.jpg
2/15/2023 9:30:51 AM
Size (KB)  :  223 KB
7.jpg
2/15/2023 9:30:42 AM
Size (KB)  :  393 KB
8.jpg
2/15/2023 9:29:55 AM
Size (KB)  :  441 KB
9.jpg
2/15/2023 9:30:40 AM
Size (KB)  :  432 KB
10.jpg
2/15/2023 9:29:56 AM
Size (KB)  :  430 KB
11.jpg
2/15/2023 9:30:54 AM
Size (KB)  :  260 KB
12.jpg
2/15/2023 9:30:00 AM
Size (KB)  :  349 KB
13.jpg
2/15/2023 9:30:49 AM
Size (KB)  :  214 KB
Pages:     1