ร่วมจิตอาสาโครงการ Fun ดี

 

 

วันที่ 4 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยภาควิชาอนามัยชุมชน จัดให้มีการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืนของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์ ) สาขาวิชาเอกอนามัยชุมชน ประจำปีการศึกษา 2565

 

โดยนักศึกษาฯ ชั้นปีที่ 4 ลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพชุมชน ร่วมเป็นจิตอาสา สร้างเสริมการเรียนรู้ให้กับน้อง ๆ นักเรียนปฐมวัย กับโครงการ Fun ดี เพื่อให้คำแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันที่ดีสำหรับน้อง ๆ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

 

ขอบคุณภาพข่าว :

ภาควิชาอนามัยชุมชน

 

 

328835942_2058393817691363_8944933603101073748_n.jpg
2/15/2023 9:44:21 AM
Size (KB)  :  176 KB
329088722_726675365750780_7372857896178740120_n.jpg
2/15/2023 9:44:27 AM
Size (KB)  :  165 KB
329108545_1236754020382544_4841360396927187498_n.jpg
2/15/2023 9:44:25 AM
Size (KB)  :  176 KB
329132607_844276596665346_870063194160253452_n.jpg
2/15/2023 9:44:30 AM
Size (KB)  :  183 KB
329141612_897182358259112_50619705522033746_n.jpg
2/15/2023 9:44:32 AM
Size (KB)  :  138 KB
329194610_3020954501543856_1194372460197973309_n.jpg
2/15/2023 9:44:16 AM
Size (KB)  :  198 KB
329750676_498071285835910_742799241866648581_n.jpg
2/15/2023 9:44:47 AM
Size (KB)  :  167 KB
330918142_732571098410888_4569702121803226269_n.jpg
2/15/2023 9:44:19 AM
Size (KB)  :  155 KB
330973057_518739867062947_85629605621304153_n.jpg
2/15/2023 9:44:45 AM
Size (KB)  :  203 KB
330975373_1392777398141183_6702673224794549409_n.jpg
2/15/2023 9:44:23 AM
Size (KB)  :  169 KB
330986555_725955625784419_5288499296167347469_n.jpg
2/15/2023 9:44:14 AM
Size (KB)  :  175 KB
Pages:     1