ต้อนรับผู้เข้าฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข จาก สปป.ลาว รุ่นที่ 25

 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ แก้วบุญชู รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับผู้เข้าฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 25 ค.ศ. 2023 ณ Co-Working Space ชั้น 6 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

 

ในปีนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมด้านสาธารณสุข จำนวน 5 คน เพื่อพัฒนาส่งเสริมองค์ความรู้ สมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของนักสาธารณสุข โดยมีคณาจารย์ผู้สอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ และทีมวิเทศสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับพร้อมนำเยี่ยมชมพื้นที่คณะสาธารณสุขศาสตร์

 

 

 

1.jpg
2/6/2023 3:42:47 PM
Size (KB)  :  525 KB
2.jpg
2/6/2023 3:42:54 PM
Size (KB)  :  488 KB
4.jpg
2/6/2023 3:42:49 PM
Size (KB)  :  521 KB
6.jpg
2/6/2023 3:42:52 PM
Size (KB)  :  481 KB
7.jpg
2/6/2023 3:43:08 PM
Size (KB)  :  395 KB
8.jpg
2/6/2023 3:43:10 PM
Size (KB)  :  417 KB
9.jpg
2/6/2023 3:43:06 PM
Size (KB)  :  364 KB
10.jpg
2/6/2023 3:43:03 PM
Size (KB)  :  387 KB
11.jpg
2/6/2023 3:43:04 PM
Size (KB)  :  366 KB
12.jpg
2/6/2023 3:42:56 PM
Size (KB)  :  463 KB
13.jpg
2/6/2023 3:43:12 PM
Size (KB)  :  498 KB
14.jpg
2/6/2023 3:43:16 PM
Size (KB)  :  478 KB
15.jpg
2/6/2023 3:43:14 PM
Size (KB)  :  475 KB
16.jpg
2/6/2023 3:43:19 PM
Size (KB)  :  499 KB
17.jpg
2/6/2023 3:43:28 PM
Size (KB)  :  529 KB
18.jpg
2/6/2023 3:43:32 PM
Size (KB)  :  489 KB
19.jpg
2/6/2023 3:43:34 PM
Size (KB)  :  296 KB
20.jpg
2/6/2023 3:43:37 PM
Size (KB)  :  305 KB
Pages:     1